Maatwerk software development

Bij maatwerk software kan je onder andere denken aan: nieuwe webapplicaties, API’s en frameworks. Dit doen wij met Microsoft technologieën zoals C#, .NETcore en MS SQL. Daarnaast werken we met elkaar samen in DevOps. Hierin lever je als klant input en feedback en zorgen wij voor de progressie van jouw applicatie of proces.

De eerste stap is dat wij onderzoeken wat er reeds beschikbaar is in de markt voor jouw specifieke bedrijfsvraagstuk. Gezamenlijk bespreken we wat nog nodig is en vooral of dit opweegt tegen de gestelde doelen. Wij maken alleen wat er in de markt nog niet is. Wij bereiken graag met jullie het doel en nog veel liever het resultaat!

Product Owner

Als klant krijg je een persoonlijke Product Owner die gedurende het gehele proces naast jou staat. Samen bedenken jullie de User- of Job Stories. De product Owner zorgt voor de vertaling naar het development team. Zo krijg je als klant een implementatie van functionaliteiten in plaats van technieken.

Weet je het als klant zelf even niet? Dan doorgrondt jouw Product Owner samen met jou het bedrijfsmatige vraagstuk. Het resultaat: optimaal gebruik van jouw processen, systemen en applicaties. Onze Product Owners doen meer dan de theorie voorschrijft. Zie hier rechts een aantal voorbeelden:

Legacy applicaties moderniseren

Schaalbare oplossingen die ten minste vijf jaar actueel zijn.

Eenvoudig gezegd zien wij legacy applicaties als software ‘op leeftijd’ geschikt maken voor nu en de toekomst.

Het is voor een organisatie meestal niet haalbaar om meteen de legacy applicatie te vervangen. Vaak verloopt het gehele primaire proces via deze applicatie. De impact om deze applicatie in een keer te vervangen heeft een grote weerslag op de organisatie. Met organisatorische en financiële uitdagingen tot gevolg.

Klanten blijven liever werken vanuit huidige systemen en willen wel aansluiting houden met nieuwe technologieën. Wij onderzoeken hoe wij deze legacy applicatie kunnen moderniseren. Dit betekent dat wij met de verbouwing aan de slag gaan terwijl jij als klant kunt verder gaat met uw eigen werk.

Vendor Lock-In vrij

Wij ontwikkelen op basis van de meest gebruikte en moderne middelen van Microsoft en ander marktleiders.

Vrije keuze

Wij vinden het belangrijk dat wij met elkaar samenwerken om zo de gewenste doelen en resultaten te behalen. Wat ons betreft is de samenwerking structureel en oneindig. Mocht dat om welke reden dan ook anders lopen dan vinden wij het ook belangrijk dat de verantwoordelijkheid op een andere ontwikkelaar over kan gaan.

De applicaties die wij ontwikkelen hebben geen afhankelijkheid van ConCode zelf. Je kan als klant de applicatie ook bij een andere ontwikkelaar onder brengen als dat gewenst is.